Nguyên tắc thứ nhất – Liên kết nhiệm vụ với mục tiêu.

Nguyên tắc thứ hai – Quản lý bằng khối óc, lãnh đạo bằng con tim.

Nguyên tắc thứ ba – Khen thưởng định kỳ, không ngừng công nhận.

Nguyên tắc thứ tư – Đón nhận sự thay đổi.

Nguyên tắc tứ năm – Tập trung vào những thứ xứng đáng.

Nguyên tắc thứ sáu – Lãnh đạo bản thân.

Nguyên tắc thứ bảy – Thấy điều người khác thấy, nghĩ điều không ai nghĩ.

Nguyên tắc thứ tám – Lãnh đạo để lại di sản cho tương lai.

Một nhà lãnh đạo tất nhiên khó có thể toàn vẹn được mọi mặt. Song, đam mê, nỗ lực và khao khát thành công sẽ giúp bạn nâng tầm bản thân, đội nhóm và dẫn dắt tổ chức vươn lên tầm cao mới.

 

Nguồn sưu tầm

 

Bài viết liên quan

8 NGUYÊN TẮC CỦA MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO THÔNG THÁIPDF
8 NGUYÊN TẮC CỦA MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO THÔNG THÁI
Số điện thoại
0907631808