Tag: kiểm toán viên
Với sự ra đời của Nghị định 05/2019 của chính phủ về kiểm toán nội bộ, có thể nói việc kiểm toán trong doanh nghiệp không còn là chuyện nội bộ như trước đây nữa. Các đối tượng như: cơ quan quản lý nhà nước, cổ đông và các đối tác khác của doanh nghiệp ngày càng nhận thức được lợi ích của công tác kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp. Nói một cách ngắn gọn thì kiểm soát nội bộ giống như hàng rào kiểm soát trong đơn vị, mà những người xây hàng rào chính là đội ngũ kiểm toán viên nội bộ. Tay nghề của những người thợ sẽ quyết định chất lượng của công trình. Nói cách khác, thì chất lượng công trình không thể cao hơn tay nghề của những người tạo ra công trình ấy.
Trong lĩnh vực đánh giá tín nhiệm quốc gia hoặc doanh nghiệp do các hãng xếp hạng tín nhiệm như Standard & Poor’s (S&P) và Fitch thực hiện thì triple A (3 chữ A) là mức tín nhiệm cao nhất, đáng tin cậy nhất. Sau đó là các mức thấp hơn như 2 A (AA), một A (A) rồi Aa…vv
3 chữ A trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ đại diện cho ba giá trị cơ bản mà công tác kiểm toán nội bộ mang lại cho đơn vị, đó là: đảm bảo (Assurance), tư vấn (Advice) và đạt được (Accomplishment). Cụ thể:
Đảm bảo (Assuarance)
Kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng đảm bảo về tính đáng tin cậy của thông tin, báo cáo và hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. Đây là giá trị cốt lõi nhất mà kiểm toán nội bộ mang lại cho doanh nghiệp. Nếu không có bộ phận kiểm toán nội bộ thì những những cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp về báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp chỉ mang tính “tín chấp”. Đối với người ngoài doanh nghiệp như nhà cung cấp, khách hàng, người tiêu dùng hay các đối tác khác thì sự tín chấp này mang nhiều tính hên xui bởi nó thiếu đi sự khách quan của bên thứ ba trong các cam kết, đánh giá mà lãnh đạo doanh nghiệp nêu ra. Luật Sarbanes-Oxley của Mỹ yêu cầu CEO của doanh nghiệp phải ký tên trên Báo cáo đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp bên cạnh các báo cáo tài chính. Vai trò của kiểm toán nội bộ đối với hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp là không thể thay thế. Các lực lượng khác như kiểm toán độc lập, phòng pháp chế, phòng hành chính – nhân sự cũng không thể gánh lấy trách nhiệm đảm bảo sâu rộng và nặng nề này của kiểm toán nội bộ.
Tư vấn (Advice)
Kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp về hiệu lực kiểm soát, về các sáng kiến đổi mới và các quy trình quản lý rủi ro và quản trị doanh nghiệp. Sự hữu hiệu và hiệu quả là hai thước đo chính trong các lời tư vấn của kiểm toán nội bộ cho ban lãnh đạo. Vai trò này của kiểm toán nội bộ được ví như con mắt thứ ba, hỗ trợ cho thuyền trưởng đưa con tàu doanh nghiệp tiến về phía trước an toàn và hiệu quả. Kiểm toán độc lập không có chức năng tư vấn nên đừng đòi hỏi họ về vấn đề này.
Nếu đảm bảo là lời khẳng định về những gì đã diễn ra thì tư vấn là lời khuyên cho những gì sẽ xảy đến trong tương lai như các rủi ro chính yếu, các biện pháp phòng ngừa, hay đề xuất những thay đổi mang tính chiến lược đối với doanh nghiệp. Các phòng ban khác còn phải bận tâm chinh phục các chỉ tiêu KPI nên họ sẽ không mặn mà trong việc đưa ra những thay đổi gì lớn, mang tính liên phòng ban hay có lợi về lâu dài nhưng phải chấp nhận thiệt thòi trong ngắn hạn. Kiểm toán nội bộ có động cơ và năng lực để làm việc này tốt hơn các phòng ban, bộ phận khác trong đơn vị.
Đạt được (Accomplishment)
Kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng đánh giá việc đạt được hay hoàn tất các mục tiêu hoạt động, mục tiêu chiến lược và các kế hoạch, nhiệm vụ của doanh nghiệp. Sự khách quan của kiểm toán nội bộ sẽ cho ra kết quả trung thực và công bằng. Trong doanh nghiệp nếu việc xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu là một trò chơi (quyền lực) thì đánh giá việc thực hiện kế hoạch mục tiêu lại là một game khác nữa. Không có phòng ban, bộ phận nào khách quan hơn kiểm toán nội bộ trong việc đánh giá này.
Có thể ví 3 chữ A (đảm bảo (Assurance), tư vấn (Advice) và đạt được (Accomplishment) như 3 tầng nấc của công tác kiểm toán nội bộ, trong đó đỉnh cao chính là tư vấn.

Bài viết liên quan

Ba chữ A trong Kiểm toán nội bộ
Ba chữ A trong Kiểm toán nội bộ
Ba chữ A trong Kiểm toán nội bộ
Ba chữ A trong Kiểm toán nội bộ
Số điện thoại
0907631808