Khảo sát Tội phạm Kinh tế và Gian lận Toàn cầu do PwC thực hiện cho thấy tội phạm kinh tế . Một vấn đề ở Việt Nam và đang gây ra những tổn thất tài chính và phi tài  chính cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đúng đắn về các chi phí và lợi ích của việc tuân  thủ và quản lý rủi ro gian lận.

Cùng với sự hội nhập của Việt Nam vào thị trường quốc tế, các doanh nghiệp sẽ cần xây dựng và thực hiện các khung chính sách, quy trình phù hợp để bảo vệ tổ chức khỏi những tổn thất tiềm tàng do tội phạm gian lận gây ra.

Báo cáo của chúng tôi cung cấp một số phân tích hữu ích về tình hình tội phạm kinh tế tại Việt Nam và gợi mở một số câu hỏi về cách thức các doanh nghiệp có thể bảo vệ mình khỏi những mối đe dọa này.

 

 

Bài viết liên quan

Đưa hành vi gian lận ra ánh sáng
Đưa hành vi gian lận ra ánh sáng
Đưa hành vi gian lận ra ánh sáng
Đưa hành vi gian lận ra ánh sáng
Số điện thoại
0907631808